Växtlighet på bommarnas flytkroppar

Halvvägs i båtsäsongen är det dags för de om ligger mellan bommar att se över bommarnas flytkroppar. Växtligheten på dessa, framförallt de alltfler och större musslorna, gör att flytkraften på bommarna successivt minskar. Du uppmanas därför att rensa flytkropparna på dina bommar. Använd förslagsvis ett inte alltför vasst träredskap för att skrapa rent (åtminstone vissa av flytkropparna har ett ganska tunt ytterhölje i plast som lätt skadas). Behöver du en annan båt än din egen för att komma åt, så kan du använda hamnföreningens arbetsbåt som ligger på plats A17.  //Styrelsen

Säker Hamn

Gårda Brygga är nu certifierad som Säker Hamn. Försäkringsbolaget If har i samarbetsavtal med hamnföreningen certifierat våt hamn som ”Säker Hamn”. För dig som båtägare innebär det att If ger dig 25 % rabatt på båtförsäkringen hos bolaget så länge du ligger i vår hamn. Glöm inte bort att både If och övriga försäkringsbolag ger dig premierabatt och /eller självriskreducering om du stöldmärker din båt och motor eller installerar spårsändare.

//Styrelsen

Arbetsdagar 25 April & 2 Maj

Idag genomförs årets första arbetsdag i hamnen. Nästa tillfälle blir 2 Maj. Berörda att medverka vid arbetsdagarna är informerade sedan tidigare.
Vi sammankallar alltså inte alla medlemmar utan går i turordning utifrån vilken bryggplats man har. Enligt den nya rutin vi började med förra året.
Nästa år eller tillfälle skickas inbjudan till nästa brygga/bryggor osv. Så det blir rättvist för alla.

//Styrelsen