Utsprängningen

Vi har låtit iordningsställa utsprängningen. Den är nu tilljämnad och återfylld med grus. Årsmötet 2011 kommer att hållas i församlingsgården St Lars den 20 februari 2011 kl 13.00. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 10 januari 2011. Du som ännu inte lämnat din e-postadresss till styrelsen, vänligen skicka e-post till gittan.white at telia.com

I sommar har styrelsen administrerat över 30 uthyrningar i andra hand. Du som redan nu vet att du ska hyra ut din plats, kontakta krister at egner.se