Reparation av kran

Efter arbetsdagarna och senaste besöket av Ponton är hamnen fullt funktionsduglig. Vi har förlängt brygga E med frya platser som kommer att hyras ut under 2012. Det innebär att vi nu har 112 platser i hamnen varav cirka 40 hyrs ut i andra hand.

Kranen har haft stillestånd och vi har gjort en omfattande reperation av kranmotorn till en kostnad av cirka 40 000 kr. Det är ungefär vad vi får in i kranavgifter på två år.

Festkommitén har preleminärt planerat en grillfest i hamnen lördagen den 7 juli. Boka detta datum!