Vårens arbetsdagar genomförda

Mycket gjort på arbetsdagarna

Nu är vårens båda arbetsdagen avklarade och allt planerat arbete är genomfört. På den andra arbetsdagen den 4 maj var uppslutningen väldigt god. Det var så många som ställde upp, fler än någonsin tidigare, att vi hade svårt att ge alla meningsfull sysselsättning. Vi försöker dra lärdom av denna erfarenhet och till nästa år har vi förhoppningsvis ett enkelt system där man via nätet kan boka in sig på såväl de ordinarie som de extra arbetsdagarna.

Nya kranen klar att använda

Veckan efter 1:a arbetsdagen monterades vår nya kran. Kranen är nu besiktigad, provkörd och klar för vårens sjösättningar. Kranen är godkänd för tyngre lyft än den gamla kranen. Den nya får lyfta minst 4 ton och vi väntar på besked från besiktningsmannen om hur mycket mer den får lyfta.