Hamnen

Dokument

Hamnkaptenjalle
Hamnkapten Jalle Berkvist sköter hamnkranen och kan svara på frågor kring hamnen och båtbryggorna.
Tillsvidare (från 2015-05-04) hänvisar vi till vår reservförare av kranen, Nils-Erik Magnusson telefon 0340-65 55 20, mobil 0703-74 89 82.

Kranavgifter
Sjössättning sker på egen risk och båten måste vara försäkrad. Vid eventuella skador i samband med sjösättning belastas båtens försäkring.

Förutom avgiften tillkommer 100 kr i kontant ersättning till kranföraren.

Sjösättning via ramp
Föreningen har avtal med Bråtaviken och Hästholmen för att utnyttja deras ramper för sjösättning. Du betalar en avgift på cirka 100 kr. För sjösättning i Bråtaviken kontakta GBEF’s styrelse och för sjösättning i Hästolmen finns nyckel att låna på Tappen i Åsa.
kjell

Farbror Kjell
Kjell Nyström var en legendarisk hamnkapten. Här på sin Cresent compact som han, på grund av höftproblem, ogärna steg av..