Båtplatser

Dokument: Byteslista och kölista för 2016

Du har ingen båtplats och vill bli uppsatt på kölistan
Om du vill sätta upp dig på kölistan skickar du en anmälan till styrelseledamot Krister Egner på e-postadress krister(at)egner.se Ange fullständiga kontaktuppgifter.

Det kostar 200 kr/år att anmäla sig till kölistan och därefter kostar det 200 kr per år som självmant ska betalas före årsskiftet annars förlorar du din plats i kön. Vi tar inget ansvar för att skicka påminnelser utan det är ditt eget ansvar att betala årsavgift och hålla din kontaktuppgifter uppdaterade.

Hamnföreningens bankgiro är 315-8177. Glöm inte att ange avsändare och vad inbetalningen avser.

Du står på kölistan och vill hyra båtplats i andra hand
Alla båtplatser i hamnen hyrs ut genom styrelsen och endast till de som står på kölistan. Om du står på kölistan och betalt avgiften kan du komma att erbjudas att hyra en båtplats i andra hand.

Ditt ansvar som nyttjar plats i hamnen
Den som vill hyra en plats ska också ha en vilja och tid att engagera sig i föreningen. Vi har obligatorisk arbetsplikt för den som har båt i hamnen. Det innebär att vi hjälps åt att ta upp bommar när det blir is i hamnen, ökar trivseln med olika byggprojekt, sätter upp badstegar och ser till att hamnen är funktionsduglig. Under sommaren hjälps vi åt att hålla snyggt genom att plocka bort skräp, vattna blommor och allmänt ”ta ett tag” där du ser att det skulle behövas.

Det finns ingen anställd ”vaktmästare” som fixar söndriga detaljer på bommar eller ordnar så att du får en riktig förtöjning. Om det uppstår problem vid din båtplats är du själv ansvarig för att ta tag i problemet. Hamnen är vårt gemensamma ansvar och vi hjälps åt att hålla snyggt, säkert och uppsikt på våra båtar.

Stor chans att hyra i andra hand
Vill du hyra plats är det viktigt att vi lätt får tag på dig och att du snabbt besvarar e-post eller sms. De minsta platserna är minst populära varför det är störst chans om du har en liten båt. Uthyrningen administreras av styrelseledamot Krister Egnér.

Varför kostar det extra att hyra i andra hand?
Vi är en ekonomisk förening där alla medlemmar är solidariskt ansvariga för hamnen. Tidigare kunde varje båtplatsägare själv hyra ut sin plats och själv ta ut ett pris som översteg årsavgiften. Det kompenserade medlemmen för kapitalkostnaden för kontantinsatsen. Men det är numera inte tillåtet själv hyra ut sin plats och allt överskott går istället direkt in i föreningens ekonomi. Det möjliggör förbättringar i hamnen och att skapa en buffert för reparationer och oförutsedda utgifter. Detta är några av anledningarna till att föreningen tar ut en extra avgift för de som hyr båtplats i andra hand .

Vart går pengarna?
Vid stormen Gudrun debiterades 200 000 kronor extra för att återställa efter skadorna. Spolplattan för att få en bättre miljö kostade medlemmarna cirka 100 000 kronor och då har vi även köpt in en högtryckstvätt som vi lånar ut gratis.

Hamnkranen kostar mycket i underhåll och reparationer- under 2012 kostar driften av kranen cirka 50 000 kr. Sen investerar vi även i trevnad av hamnen som t ex det trädäck vi byggde på arbetsdagen 2012. Bara sittmöbeln kostar ungefär 7 000 kr . Under 2013 har vi totalrenoverat kranen för cirka 150 000 kr. Ordinarie bryggreparation och inspektion under vattnet av pontonen har kosta cirka 35 000kr under 2013.

Eftersom föreningen inte äger hamnen kan vi inte låna med hamnen som säkerhet. Istället sparar föreningen pengar för att ha för oförutsedda utgifter. Som exempel kan vi nämna att Bråtavikens hamnförening betalade 700 000 kr när de förbättrade sin pir våren 2012. Att driva hamnanläggning är dyrt.

Hamnen – en plats att trivas
Förenings medlemmar satsar även tid och pengar på att göra hamnen vackrare för att öka trivesln i området. Vi har bland annat iordningsställt sittplatser, klätt in muren, satt belysning, byggt trädäck på stenbryggan, gjort iordning utsprängningen och byggt ut piren. Vi har för avsikt att fortsätta förbättringarna i hamnen och göra platsen till en plats där man gärna samlas och umgås. Allt arbete i föreningen görs ideellt och även den som hyr i andrahand är välkommen att delta.

Du som är medlem och vill hyra ut din båtplats i andra hand
Föreningens medlemmar har bestämt att båtplatserna endast får hyras ut genom styrelsen. Du som vill hyra ut din båtplats ombedes kontakta Krister Egnér. Stämman har även beslutat om vilka regler som gäller för de som vill hyra ut sin plats i andrahand. Reglerna syftar till att få en rimlig tid för Krister att administrera uthyrningen och tid för de som blir erbjudna båtplats att kunna skaffa båt. Läs mer här:

Regler för andrahandsuthyrning beslutade vid årsmötet 2012

Du har en båtplats men vill byta permanent
Skicka e-post till krister(at)egner.se för att bli uppsatt på byteslistan. Ange önskemål om storlek och plats och om du även vill bli erbjuden tillfälliga andrahandsplatser.