Priser & Avgifter

 

Priser & avgifter 2018

Kranavgifter

Från och med 2013 har kranavgiften inkluderats i båtplatsavgiften. Beräkningen görs på föregående års utnyttjande av kranen, skulle kranen för året inte utnyttjas dras avgiften självfallet av eller återbetalas. Förutom avgiften till föreningen tillkommer ersättning till kranföraren.

Övriga avgifter

Inga förändringar av avgifterna för år 2018. För den som hyr i andra hand tillkommer som förut en administrativ avgift på 50% av avgiften.

Brygga Bredd Andelar Pris 2018
F 4,0 m 335 2 600
A 1 4,0 m 339 2 600
A 2-4 4,0 m 331 2 600
A 5 4,0 m 308 2 600
A + C 8m bom 3,5 m 278 2 100
C + A 3,5 m 271 2 100
F 7 3,5/4 m 262 2 100
C + E 3,0 m 216 1 800
A 2,5 m 164 1 550
E 2,5 m 135 1 550
A 2,0 m 111 1 050
E 2,0 m 82 1 050
D 2,0 m 62 1 050

Typ av avgift

Pris 2018

Kranavgift:  Utombys båtar under 5 ton

500 kr

Avgift för avspolning av båt på spolplattan. Båt från hamn som har avtal med Gårdabrygga Hamnförening är avgiften 250 kr.    500 kr
Avgift för användning av hamnplan vid sjösättning:
Med egen kranbil för utombys båtar

250 kr

Avgift för vinterförvaring inom hamnområdet

900 kr

Avgift om båt står kvar efter 1 juni

2 500 kr

Vid andrahandsuthyrning till icke medlemmar tillkommer 50 % av ordinarie årsavgift

50%

Anmälningsavgift för kölistan

200 kr

Köavgift (betalas före 31 december för nästvarande år)

200 kr

Båtplatsavgiften skall vara betald inom 30 dagar. Försenad inbetalning debiteras.

100 kr

Avgift utebliven närvaro på städdag

500 kr

Avgift utebliven vakttjänstgöring

1 000 kr

Hamnföreningens bankgiro är 315-8177.