Säker Hamn

Gårda Brygga är nu certifierad som Säker Hamn. Försäkringsbolaget If har i samarbetsavtal med hamnföreningen certifierat våt hamn som ”Säker Hamn”. För dig som båtägare innebär det att If ger dig 25 % rabatt på båtförsäkringen hos bolaget så länge du ligger i vår hamn. Glöm inte bort att både If och övriga försäkringsbolag ger dig premierabatt och /eller självriskreducering om du stöldmärker din båt och motor eller installerar spårsändare.

//Styrelsen

Arbetsdagar 25 April & 2 Maj

Idag genomförs årets första arbetsdag i hamnen. Nästa tillfälle blir 2 Maj. Berörda att medverka vid arbetsdagarna är informerade sedan tidigare.
Vi sammankallar alltså inte alla medlemmar utan går i turordning utifrån vilken bryggplats man har. Enligt den nya rutin vi började med förra året.
Nästa år eller tillfälle skickas inbjudan till nästa brygga/bryggor osv. Så det blir rättvist för alla.

//Styrelsen